Preddiplomski studij Mediji i kultura društva

 • Svi dokumenti
 • Pravila izrade projekta PDS
 • Studentske stipendije
 • Upisi
Raspored nastave PDS MIKD 2
Raspored nastave PDS MIKD 3
Raspored nastave PDS MIKD 1
Konzultacije/kontakti nastavnika 2023 2024
Opisi kolegija PDS Mediji i kultura društva 2023 2024
Pravilnik o stručnoj praksi Odjela za komunikologiju
Evidencija stručne prakse
Izvedbeni nastavni program PDS Mediji i kultura društva 2023 2024
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima za izbor asistenta Komunikologija
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima za izbor poslijedoktoranda Komunikologija
Pravilnik o dodjeljivanju A kategorije državnih stipendija
Pravilnik Projekt PDS
Upute za izradu projekta PDS
O upisima

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.-Odluka UsRH, 46/07.,...

HUOJ: Nagrađuju se najbolji studentski radovi iz komunikacija i PR-a

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) raspisala je natječaj za dodjelu studentske nagrade Mlada nada koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za pokazano...

Ivan Amižić, student

"Studij Mediji i kultura društva na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku bio je moj prvi izbor. Sada, nakon uspješnog završetka prvoga i pred...

Iz studentskih klupa na RTL

“Mediji i kultura društva studij je kojim se spaja teorija i praksa, čime su mi otvorili brojna vrata, kako za vrijeme studiranja, tako i...

Oduvijek sam želio postati dijelom “sedme sile”

Većini je lice reportera Nove TV, Maria Juriča, poznato s malih ekrana ali ne znaju da je Mario bio naš student preddiplomskog studija Mediji...

Đorđu Obradoviću dodijeljena Plaketa za razvoj odnosa s javnošću i medija

Odbor za dodjelu priznanja Međunarodne znanstvene konferencije PR & Media Days Mostariensis, koji čine znanstvenici iz jugoistočne Europe, za 2020. godinu dodijelio je Plaketu...

Natječaj – državne stipendije „A“ kategorije za ak. 2020./ 2021. g.

A-stipendija-Natjecaj-za-dodjeljivanje-drzavnih-stipendijaPreuzmi Obrazac_prijave_A_stipendijaPreuzmi Pravilnik-o-dodjeljivanju-A-kategorije-dr-avnih-stipendijaPreuzmi Ugovor-o-dodjeli-drzavne-stipendije-A-kategorije-primjer-2019Preuzmi

Bruna Papić, univ. bacc. nov. et rel. publ.

Bruna Papić, dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studenstsko stručno ostavrenje u akademskoj 2017./2018., a ovo su njeni dojmovi tijekom studiranja. "Studiranje na Odjelu za komunikologiju...

Mislav Ćimić, mag. medior. publ.

Mislav Ćimić, svaku godinu je obilježio 5.000 prosjekom, a ovo su njegovi dojmovi nakon završetka studija. „Teško mi je povjerovati da je od mojega...
Svrha i ciljevi studija

Dominantni politički, ekonomski i kulturni procesi kao što su demokratska tranzicija i globalizacija uzrok su radikalnim društvenim promjenama. One se odvijaju brzo i obuhvaćaju gotovo sve sastavnice društvenog života. Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja tih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava. Zbog toga je poznavanje oblika komuniciranja i komunikacijskih procesa od iznimne važnosti. Ono je znatno više od zahtjeva opće kulture i obrazovanosti, štoviše prijeko je potreban preduvjet za obavljanje brojnih poslova u suvremenim društvima.

Za profesionalce u području javnoga komuniciranja i sve one s njime povezane, to je pak ključno. Djelatnici u masovnim medijima, odnosima s javnošću i brojnim drugim djelatnostima vezanim uz neke od oblika komuniciranja suočeni su s mnogobrojnim izazovima kojima ne mogu odgovoriti na odgovarajući način bez stalnog nastojanja da unaprijede svoja profesionalna znanja i vještine. Zbog toga se iskazuje potreba obrazovanja u ovome području na sveučilišnoj razini kojim bi se odgovorilo na nove i sve veće zahtjeve što ih postavljaju uvjeti življenja i funkcioniranja u suvremenim društvima.

Postojeće programe visokoškolskog obrazovanja u području masovnih medija i novinarstva obilježava pretežna zastupljenost općeobrazovnih kolegija, te teorijski pristup kod stručnih kolegija, s minimalnim udjelom praktične nastave i vježbi. To pak utječe na relativno neveliku iskoristivost stečenih znanja u kasnijem profesionalnom angažmanu prvostupnika koji moraju ”u hodu” stjecati određena stručna znanja i vještine. Istodobno, novi oblici poslovanja i javnog komuniciranja nameću potrebu obrazovanja kadrova sposobnih za obavljanje i razvoj poslova u području odnosa s javnošću. Uvjeti suvremenog poslovanja, te poslovno i javno komuniciranje na svim razinama zahtijevaju upravo za to obrazovane stručnjake koji posjeduju primjerena stručna i specijalistička znanja, različita od naizgled sličnih područja (marketing, oglašavanje).

Preddiplomki studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA organiziran je kao sveučilišni studij javnog komuniciranja, odnosno kao studij masovnih medija, odnosa s javnošću i novinarstva. Studij nastoji udovoljiti podjednako društvenim interesima i potrebama tržišta obrazujući kadrove koji će svojim primjenjivim stručnim znanjima u području javnog komuniciranja korespondirati sa zahtjevima suvremenog društva.

Osnovna obilježja studija

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njegove komparativne prednosti:

 • zasnovanost na najnovijim medijskim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
 • obrazovanje studenata ne samo na teorijskoj razini već i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini, što podrazumijeva znatan udio praktične nastave i vježbi unutar nastavnog programa te suradnju s medijskim kućama i tvrtkama u djelatnostima vezanim uz različite oblike profesionalnog i javnog komuniciranja te profesionalnim udrugama;
 • naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata;
 • sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
 • potpuna usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
 • rad u malim skupinama što omogućuje individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
 • intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
 • visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
 • naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog.
Komu je studij namijenjen?

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA namijenjen je svima zainteresiranima za obrazovanje u djelatnostima vezanim uz javno komuniciranje. Riječ je o djelatnostima u masovnim medijima, novinarstvu, odnosima s javnošću, istraživanju javnog mnijenja, poslovima vezanim uz nove informacijske tehnologije, korporativne odnose, PR i marketinške agencije, javno i političko djelovanje, administrativne i organizacijske poslove u različitim poslovnim granama (turizam, kultura, trgovina, inozemni poslovi) i u državnoj upravi.

Studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA kao kompleks znanstvenih disciplina i stručnih vještina omogućit će stjecanje znanja i vještina potrebnih različitim profilima zanimanja, primjerice novinarima, medijskim djelatnicima, korporativnim managerima, PR i marketinškim stručnjacima, organizatorima u državnim i javnim službama, djelatnicima u političkim strankama, djelatnicima u poslovima političkog odlučivanja i administrativnog upravljanja, lokalnoj samoupravi i tvrtkama, turističkim i kulturnim djelatnicima, u poslovima političkog marketinga i odnosa sa javnošću, te svima čiji posao uključuje bilo koji vid komunikacije s ljudima.

Budući da su suvremeno poslovanje i management u visokom stupnju zasnovani na informacijskoj razmjeni, studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA će omogućiti potrebna znanja i svima onima koji imaju potrebu boljeg razumijevanja društvenih i kulturnih trendova, kao i suvremenih uvjeta poslovanja u današnjem svijetu izrazito povezanom informacijskim tehnologijama i komunikacijama.

Organizacija studija

Studij je koncipiran gotovo potpuno u skladu s bolonjskim sustavom, uključuje rad u malim skupinama, intenzivniju komunikaciju profesora i studenata (individualni pristup), naglašenu interaktivnost i korištenje informatičke opreme u nastavi, mogućnosti svladavanja gradiva kroz sustav kolokvija, seminara i projekata i veći broj stručnih praktikuma i radionica – što sve pridonosi kvalitetnijem radu i studiranju.

Studij je organiziran kao trogodišnji preddiplomski studij i obrazuje stručnjake – sveučilišni prvostupnik/prvostupnica novinarstva i odnosa s javnostima.

Mogućnosti nastavka obrazovanja po završetku studija

Program preddiplomskog studija MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA omogućuje, uz prethodno naznačena specifična stručna znanja, stjecanje i općih teorijskih znanja iz područja temeljnih disciplina društvenih znanosti što omogućuju potrebnu razinu opće kulture i obrazovanosti. Time je prvostupnicima po završetku studija, uz mogućnost nastavka studija na diplomskim studijima Odjela za komunikologiju (diplomskim studij ”Odnosi s javnošću” i diplomskim studij ”Mediji”), omogućen širi izbor diplomskih studija u nastavku obrazovanja, poglavito onih u srodnim disciplinama društvenih znanosti.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis