Preddiplomski studij Mediji i kultura društva

 • Svi dokumenti
 • Dokumenti
 • Ispitni rokovi
 • Pravila izrade projekta PDS
 • Pravila studiranja
 • Raspored konzultacija
 • Raspored predavanja
 • Studentske stipendije
 • Upisi
Ispitni rok – ožujak 20./21.
Raspored nastave PDS MIKD 3B
Raspored nastave PDS MIKD 3A
Raspored nastave PDS MIKD 2B
Raspored nastave PDS MIKD 2A
Raspored nastave PDS MIKD 1B
Raspored nastave PDS MIKD 1A
Ispitni rok veljača 21.
Raspored konzultacija ak. 20./21.
Izvanredni ispitni rok – studeni ak. 20./21.
Raspored konzultacija
Izvedbeni plan nastave PDS MIKD 2020/2021
Pravilnik o dodjeljivanju A kategorije državnih stipendija
Pravilnik o studijima i studiranju
Pravilnik Projekt PDS
Upute za izradu projekta PDS
O upisima
Kalendar nastave 2019 2020

Ivan Amižić, student

"Studij Mediji i kultura društva na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku bio je moj prvi izbor. Sada, nakon uspješnog završetka prvoga i pred...

Iz studentskih klupa na RTL

“Mediji i kultura društva studij je kojim se spaja teorija i praksa, čime su mi otvorili brojna vrata, kako za vrijeme studiranja, tako i...

Oduvijek sam želio postat dijelom “sedme sile”

Većini je lice reportera Nove TV, Maria Juriča, poznato s malih ekrana ali ne znaju da je Mario bio naš student preddiplomskog studija Mediji...

Đorđu Obradoviću dodijeljena Plaketa za razvoj odnosa s javnošću i medija

Odbor za dodjelu priznanja Međunarodne znanstvene konferencije PR & Media Days Mostariensis, koji čine znanstvenici iz jugoistočne Europe, za 2020. godinu dodijelio je Plaketu...

Natječaj – državne stipendije „A“ kategorije za ak. 2020./ 2021. g.

A-stipendija-Natjecaj-za-dodjeljivanje-drzavnih-stipendijaPreuzmi Obrazac_prijave_A_stipendijaPreuzmi Pravilnik-o-dodjeljivanju-A-kategorije-dr-avnih-stipendijaPreuzmi Ugovor-o-dodjeli-drzavne-stipendije-A-kategorije-primjer-2019Preuzmi

Bruna Papić, univ. bacc. nov. et rel. publ.

Bruna Papić, dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studenstsko stručno ostavrenje u akademskoj 2017./2018., a ovo su njeni dojmovi tijekom studiranja. "Studiranje na Odjelu za komunikologiju...

Mislav Ćimić, mag. medior. publ.

Mislav Ćimić, svaku godinu je obilježio 5.000 prosjekom, a ovo su njegovi dojmovi nakon završetka studija. „Teško mi je povjerovati da je od mojega...
Svrha i ciljevi studija

Dominantni politički, ekonomski i kulturni procesi kao što su demokratska tranzicija i globalizacija uzrok su radikalnim društvenim promjenama. One se odvijaju brzo i obuhvaćaju gotovo sve sastavnice društvenog života. Snažan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija bitna je sastavnica i jedno od ključnih obilježja tih procesa. U tome kontekstu, neovisno o profesiji i vrsti posla kojim se ljudi bave, nove tehnologije nameću komunikacijske standarde bez kojih nije više moguće zamisliti funkcioniranje suvremenih društava. Zbog toga je poznavanje oblika komuniciranja i komunikacijskih procesa od iznimne važnosti. Ono je znatno više od zahtjeva opće kulture i obrazovanosti, štoviše prijeko je potreban preduvjet za obavljanje brojnih poslova u suvremenim društvima.

Za profesionalce u području javnoga komuniciranja i sve one s njime povezane, to je pak ključno. Djelatnici u masovnim medijima, odnosima s javnošću i brojnim drugim djelatnostima vezanim uz neke od oblika komuniciranja suočeni su s mnogobrojnim izazovima kojima ne mogu odgovoriti na odgovarajući način bez stalnog nastojanja da unaprijede svoja profesionalna znanja i vještine. Zbog toga se iskazuje potreba obrazovanja u ovome području na sveučilišnoj razini kojim bi se odgovorilo na nove i sve veće zahtjeve što ih postavljaju uvjeti življenja i funkcioniranja u suvremenim društvima.

Postojeće programe visokoškolskog obrazovanja u području masovnih medija i novinarstva obilježava pretežna zastupljenost općeobrazovnih kolegija, te teorijski pristup kod stručnih kolegija, s minimalnim udjelom praktične nastave i vježbi. To pak utječe na relativno neveliku iskoristivost stečenih znanja u kasnijem profesionalnom angažmanu prvostupnika koji moraju ”u hodu” stjecati određena stručna znanja i vještine. Istodobno, novi oblici poslovanja i javnog komuniciranja nameću potrebu obrazovanja kadrova sposobnih za obavljanje i razvoj poslova u području odnosa s javnošću. Uvjeti suvremenog poslovanja, te poslovno i javno komuniciranje na svim razinama zahtijevaju upravo za to obrazovane stručnjake koji posjeduju primjerena stručna i specijalistička znanja, različita od naizgled sličnih područja (marketing, oglašavanje).

Preddiplomki studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA organiziran je kao sveučilišni studij javnog komuniciranja, odnosno kao studij masovnih medija, odnosa s javnošću i novinarstva. Studij nastoji udovoljiti podjednako društvenim interesima i potrebama tržišta obrazujući kadrove koji će svojim primjenjivim stručnim znanjima u području javnog komuniciranja korespondirati sa zahtjevima suvremenog društva.

Osnovna obilježja studija

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA obilježava više specifičnosti koje su istodobno i njegove komparativne prednosti:

 • zasnovanost na najnovijim medijskim teorijskim uvidima i orijentiranost prema suvremenim komunikacijskim trendovima;
 • obrazovanje studenata ne samo na teorijskoj razini već i stručno osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini, što podrazumijeva znatan udio praktične nastave i vježbi unutar nastavnog programa te suradnju s medijskim kućama i tvrtkama u djelatnostima vezanim uz različite oblike profesionalnog i javnog komuniciranja te profesionalnim udrugama;
 • naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, vježbi i osobnog angažmana studenata;
 • sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih segmenata nastavnog programa;
 • potpuna usklađenost programa, organizacije studija i izvedbe nastave s europskim kriterijima (sukladnost odredbama Bolonjske deklaracije) iz kojih proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim visokim učilištima;
 • rad u malim skupinama što omogućuje individualni pristup i kvalitetniju izvedbu nastavnog programa;
 • intenzivna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehničke opreme,
 • visoki stupanj opremljenosti učionica, praktikuma i drugih nastavnih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima;
 • naglašena zastupljenost učenja i korištenja stranih jezika, osobito engleskog.
Komu je studij namijenjen?

Preddiplomski studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA namijenjen je svima zainteresiranima za obrazovanje u djelatnostima vezanim uz javno komuniciranje. Riječ je o djelatnostima u masovnim medijima, novinarstvu, odnosima s javnošću, istraživanju javnog mnijenja, poslovima vezanim uz nove informacijske tehnologije, korporativne odnose, PR i marketinške agencije, javno i političko djelovanje, administrativne i organizacijske poslove u različitim poslovnim granama (turizam, kultura, trgovina, inozemni poslovi) i u državnoj upravi.

Studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA kao kompleks znanstvenih disciplina i stručnih vještina omogućit će stjecanje znanja i vještina potrebnih različitim profilima zanimanja, primjerice novinarima, medijskim djelatnicima, korporativnim managerima, PR i marketinškim stručnjacima, organizatorima u državnim i javnim službama, djelatnicima u političkim strankama, djelatnicima u poslovima političkog odlučivanja i administrativnog upravljanja, lokalnoj samoupravi i tvrtkama, turističkim i kulturnim djelatnicima, u poslovima političkog marketinga i odnosa sa javnošću, te svima čiji posao uključuje bilo koji vid komunikacije s ljudima.

Budući da su suvremeno poslovanje i management u visokom stupnju zasnovani na informacijskoj razmjeni, studij MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA će omogućiti potrebna znanja i svima onima koji imaju potrebu boljeg razumijevanja društvenih i kulturnih trendova, kao i suvremenih uvjeta poslovanja u današnjem svijetu izrazito povezanom informacijskim tehnologijama i komunikacijama.

Organizacija studija

Studij je koncipiran gotovo potpuno u skladu s bolonjskim sustavom, uključuje rad u malim skupinama, intenzivniju komunikaciju profesora i studenata (individualni pristup), naglašenu interaktivnost i korištenje informatičke opreme u nastavi, mogućnosti svladavanja gradiva kroz sustav kolokvija, seminara i projekata i veći broj stručnih praktikuma i radionica – što sve pridonosi kvalitetnijem radu i studiranju.

Studij je organiziran kao trogodišnji preddiplomski studij i obrazuje stručnjake – sveučilišni prvostupnik/prvostupnica novinarstva i odnosa s javnostima.

Mogućnosti nastavka obrazovanja po završetku studija

Program preddiplomskog studija MEDIJI I KULTURA DRUŠTVA omogućuje, uz prethodno naznačena specifična stručna znanja, stjecanje i općih teorijskih znanja iz područja temeljnih disciplina društvenih znanosti što omogućuju potrebnu razinu opće kulture i obrazovanosti. Time je prvostupnicima po završetku studija, uz mogućnost nastavka studija na diplomskim studijima Odjela za komunikologiju (diplomskim studij ”Odnosi s javnošću” i diplomskim studij ”Mediji”), omogućen širi izbor diplomskih studija u nastavku obrazovanja, poglavito onih u srodnim disciplinama društvenih znanosti.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X