Diplomski studij Mediji

  • Svi dokumenti
  • Studentske stipendije
  • Upute za izradu diplomskih radova
Izvedbeni nastavni program DS Mediji 2023 2024
Upute za citiranje
Upute za izradu diplomskog rada
Ispitni rokovi lipanj rujan 2023
Izvedbeni nastavni program DS Mediji
Konzultacije/kontakti nastavnika 2022 2023
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima za izbor asistenta Komunikologija
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima za izbor poslijedoktoranda Komunikologija
Pravilnik o dodjeljivanju A kategorije državnih stipendija
Prijava teme diplomskog rada
Prijava za obranu diplomskog rada
Protokol obrane diplomskog rada
Odluka o pohrani u repozitorij
Upute za prihvat i pohranu rada u repozitorij
Izjava studenta
Izjava mentora i studenta
Pravilnik o diplomskom radu sijecanj 2020

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.-Odluka UsRH, 46/07.,...

Ivan Amižić, student

"Studij Mediji i kultura društva na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku bio je moj prvi izbor. Sada, nakon uspješnog završetka prvoga i pred...

Iz studentskih klupa na RTL

“Mediji i kultura društva studij je kojim se spaja teorija i praksa, čime su mi otvorili brojna vrata, kako za vrijeme studiranja, tako i...

Oduvijek sam želio postat dijelom “sedme sile”

Većini je lice reportera Nove TV, Maria Juriča, poznato s malih ekrana ali ne znaju da je Mario bio naš student preddiplomskog studija Mediji...

Đorđu Obradoviću dodijeljena Plaketa za razvoj odnosa s javnošću i medija

Odbor za dodjelu priznanja Međunarodne znanstvene konferencije PR & Media Days Mostariensis, koji čine znanstvenici iz jugoistočne Europe, za 2020. godinu dodijelio je Plaketu...

Rang lista za upise na diplomski studiji Mediji

Diplomski-studiji-Mediji_rang-ista-ak.-god.-2020-2021Preuzmi

Bruna Papić, univ. bacc. nov. et rel. publ.

Bruna Papić, dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studenstsko stručno ostavrenje u akademskoj 2017./2018., a ovo su njeni dojmovi tijekom studiranja. "Studiranje na Odjelu za komunikologiju...

Mislav Ćimić, mag. medior. publ.

Mislav Ćimić, svaku godinu je obilježio 5.000 prosjekom, a ovo su njegovi dojmovi nakon završetka studija. „Teško mi je povjerovati da je od mojega...

Svojom programskom koncepcijom i sadržajno, diplomski studij ”Mediji” označava nastavak je preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva” Sveučilišta u Dubrovniku. Zbog toga se temelji na sličnim postavkama i pristupu: visoka kvaliteta predavanja, rad u malim skupinama što omogućuje individualni pristup studentu, korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, usklađenost općih i stručnih kolegija, usklađenost s programom preddiplomskog studija te kombinacija redovite i modularne nastave.

Dok je preddiplomski studij koncipiran tako da studenti steknu što je moguće bolja i primjenjivija praktička znanja iz novinarstva i odnosa s medijima, diplomski studij ide korak naprijed u teorijskom smislu te osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visoko stručno djelovanje u medijima, odgovarajuću primjenu teorijskih spoznaja u praktičnom radu i organizaciji medija te samostalno proučavanje zbivanja u medijima, društvu i odnosima između medija i društva. Stečena teorijska i praktična znanja diplomirani će studenti moći primijeniti u medijskim kućama, državnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave medijima, asocijacijama civilnog društva i u javnosti te u znanstveno-istraživačkim ustanovama.

Medijska industrija, koja je sve snažnija, veća i sve prisutnija u svim područjima društvenog života iskazuje velike potrebe za visoko obrazovanim i stručnim kadrovima. Nedostatak stručnog znanja nadomješta se raznim oblicima stručnog usavršavanja, ali ono ne može nadomjestiti sustavno i sveobuhvatno visokoškolsko obrazovanje, pogotovo na razini magistra struke.

Nastavni plan i program ovoga diplomskog studija stoga je koncipiran tako da zadovolji potrebe struke, a da istodobno studentima pruži program koji je sličan ponajboljim diplomskim studijima medija, masovnog komuniciranja i novinarstva u svijetu. Nositelji kolegija su stoga podjednako sveučilišni nastavnici koji su priznati stručnjaci u svojemu znanstvenom području, odnosno nastavnici koji imaju iskustva profesionalnog angažmana u medijima i vrlo dobro poznaju njihovo ustrojstvo, potrebe i način djelovanja.

Program studija provjeren je i komparacijom sa sličnim studijima u inozemstvu, pa se može utvrditi da programa udovoljava podjednako potrebama medijske industrije i primjeni najsuvremenijih metoda obrazovanja novinara i medijskih stručnjaka. Njegove glavne odrednice su:

  • teorijska i praktična nastava kolegija iz općeg i primijenjenog znanja za potrebe osnivanja, vođenja i razvoja medijskih programa ili proizvoda, te mogućeg sudjelovanja u postupcima donošenja odluka za razvojne programe u svezi medija;
  • primjena znanstvenih istraživanja koja sadrže cjelovita temeljna poznavanja medija;
  • nastavni plan i program studija ”Mediji” izrađen je uz konzultacije s više stručnjaka iz Njemačke, Austrije, SAD, Slovenije i prilagođen je najsuvremenijim programima iz tog područja.

Bolonjski proces i organiziranost studija u skladu s njim otvara mogućnost slušanja i polaganja jednog ili više semestara na srodnim studijima drugih visokoškolskih ustanova s kojima Sveučilište ima suradnju.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis