Diplomski studij Mediji

  • Svi dokumenti
  • Dokumenti
  • Pravila studiranja
  • Raspored konzultacija
  • Raspored predavanja
  • Studentske stipendije
  • Upute za izradu diplomskih radova
Raspored MED 2B
Raspored MED 2A
Raspored MED 1B
Raspored MED 1A
Raspored konzultacija
Izvedbeni plan nastave DS MEDIJI 2020/2021
Pravilnik o dodjeljivanju A kategorije državnih stipendija
Pravilnik o studijima i studiranju
Prijava teme diplomskog rada
Prijava za obranu diplomskog rada
Protokol obrane diplomskog rada
Odluka o pohrani u repozitorij
Upute za prihvat i pohranu rada u repozitorij
Izjava studenta
Izjava mentora i studenta
Upute za izradu diplomskog rada
Pravilnik o diplomskom radu sijecanj 2020
Kalendar nastave 2019 2020

Rang lista za upise na diplomski studiji Mediji

Diplomski-studiji-Mediji_rang-ista-ak.-god.-2020-2021Preuzmi

Svojom programskom koncepcijom i sadržajno, diplomski studij ”Mediji” označava nastavak je preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva” Sveučilišta u Dubrovniku. Zbog toga se temelji na sličnim postavkama i pristupu: visoka kvaliteta predavanja, rad u malim skupinama što omogućuje individualni pristup studentu, korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, usklađenost općih i stručnih kolegija, usklađenost s programom preddiplomskog studija te kombinacija redovite i modularne nastave.

Dok je preddiplomski studij koncipiran tako da studenti steknu što je moguće bolja i primjenjivija praktička znanja iz novinarstva i odnosa s medijima, diplomski studij ide korak naprijed u teorijskom smislu te osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visoko stručno djelovanje u medijima, odgovarajuću primjenu teorijskih spoznaja u praktičnom radu i organizaciji medija te samostalno proučavanje zbivanja u medijima, društvu i odnosima između medija i društva. Stečena teorijska i praktična znanja diplomirani će studenti moći primijeniti u medijskim kućama, državnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave medijima, asocijacijama civilnog društva i u javnosti te u znanstveno-istraživačkim ustanovama.

Medijska industrija, koja je sve snažnija, veća i sve prisutnija u svim područjima društvenog života iskazuje velike potrebe za visoko obrazovanim i stručnim kadrovima. Nedostatak stručnog znanja nadomješta se raznim oblicima stručnog usavršavanja, ali ono ne može nadomjestiti sustavno i sveobuhvatno visokoškolsko obrazovanje, pogotovo na razini magistra struke.

Nastavni plan i program ovoga diplomskog studija stoga je koncipiran tako da zadovolji potrebe struke, a da istodobno studentima pruži program koji je sličan ponajboljim diplomskim studijima medija, masovnog komuniciranja i novinarstva u svijetu. Nositelji kolegija su stoga podjednako sveučilišni nastavnici koji su priznati stručnjaci u svojemu znanstvenom području, odnosno nastavnici koji imaju iskustva profesionalnog angažmana u medijima i vrlo dobro poznaju njihovo ustrojstvo, potrebe i način djelovanja.

Program studija provjeren je i komparacijom sa sličnim studijima u inozemstvu, pa se može utvrditi da programa udovoljava podjednako potrebama medijske industrije i primjeni najsuvremenijih metoda obrazovanja novinara i medijskih stručnjaka. Njegove glavne odrednice su:

  • teorijska i praktična nastava kolegija iz općeg i primijenjenog znanja za potrebe osnivanja, vođenja i razvoja medijskih programa ili proizvoda, te mogućeg sudjelovanja u postupcima donošenja odluka za razvojne programe u svezi medija;
  • primjena znanstvenih istraživanja koja sadrže cjelovita temeljna poznavanja medija;
  • nastavni plan i program studija ”Mediji” izrađen je uz konzultacije s više stručnjaka iz Njemačke, Austrije, SAD, Slovenije i prilagođen je najsuvremenijim programima iz tog područja.

Bolonjski proces i organiziranost studija u skladu s njim otvara mogućnost slušanja i polaganja jednog ili više semestara na srodnim studijima drugih visokoškolskih ustanova s kojima Sveučilište ima suradnju.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X