Diplomski studij Mediji

  • Svi dokumenti
  • Studentske stipendije
  • Upute za izradu diplomskih radova
Upute za citiranje
Ispitni rok travanj 2024.
Raspored nastave 1. godine
Konzultacije/kontakti nastavnika 2023 2024
Opisi kolegija DS Mediji 2023 2024
Izvedbeni nastavni program DS Mediji 2023 2024
Upute za citiranje
Upute za izradu diplomskog rada
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima za izbor asistenta Komunikologija
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima za izbor poslijedoktoranda Komunikologija
Pravilnik o dodjeljivanju A kategorije državnih stipendija
Prijava teme diplomskog rada
Prijava za obranu diplomskog rada
Protokol obrane diplomskog rada
Odluka o pohrani u repozitorij
Upute za prihvat i pohranu rada u repozitorij
Izjava studenta
Izjava mentora i studenta
Pravilnik o diplomskom radu sijecanj 2020

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.-Odluka UsRH, 46/07.,...

Ivan Amižić, student

"Studij Mediji i kultura društva na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku bio je moj prvi izbor. Sada, nakon uspješnog završetka prvoga i pred...

Iz studentskih klupa na RTL

“Mediji i kultura društva studij je kojim se spaja teorija i praksa, čime su mi otvorili brojna vrata, kako za vrijeme studiranja, tako i...

Oduvijek sam želio postati dijelom “sedme sile”

Većini je lice reportera Nove TV, Maria Juriča, poznato s malih ekrana ali ne znaju da je Mario bio naš student preddiplomskog studija Mediji...

Đorđu Obradoviću dodijeljena Plaketa za razvoj odnosa s javnošću i medija

Odbor za dodjelu priznanja Međunarodne znanstvene konferencije PR & Media Days Mostariensis, koji čine znanstvenici iz jugoistočne Europe, za 2020. godinu dodijelio je Plaketu...

Rang lista za upise na diplomski studiji Mediji

Diplomski-studiji-Mediji_rang-ista-ak.-god.-2020-2021Preuzmi

Bruna Papić, univ. bacc. nov. et rel. publ.

Bruna Papić, dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studenstsko stručno ostavrenje u akademskoj 2017./2018., a ovo su njeni dojmovi tijekom studiranja. "Studiranje na Odjelu za komunikologiju...

Mislav Ćimić, mag. medior. publ.

Mislav Ćimić, svaku godinu je obilježio 5.000 prosjekom, a ovo su njegovi dojmovi nakon završetka studija. „Teško mi je povjerovati da je od mojega...

Svojom programskom koncepcijom i sadržajno, diplomski studij ”Mediji” označava nastavak je preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva” Sveučilišta u Dubrovniku. Zbog toga se temelji na sličnim postavkama i pristupu: visoka kvaliteta predavanja, rad u malim skupinama što omogućuje individualni pristup studentu, korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, usklađenost općih i stručnih kolegija, usklađenost s programom preddiplomskog studija te kombinacija redovite i modularne nastave.

Dok je preddiplomski studij koncipiran tako da studenti steknu što je moguće bolja i primjenjivija praktička znanja iz novinarstva i odnosa s medijima, diplomski studij ide korak naprijed u teorijskom smislu te osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visoko stručno djelovanje u medijima, odgovarajuću primjenu teorijskih spoznaja u praktičnom radu i organizaciji medija te samostalno proučavanje zbivanja u medijima, društvu i odnosima između medija i društva. Stečena teorijska i praktična znanja diplomirani će studenti moći primijeniti u medijskim kućama, državnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave medijima, asocijacijama civilnog društva i u javnosti te u znanstveno-istraživačkim ustanovama.

Medijska industrija, koja je sve snažnija, veća i sve prisutnija u svim područjima društvenog života iskazuje velike potrebe za visoko obrazovanim i stručnim kadrovima. Nedostatak stručnog znanja nadomješta se raznim oblicima stručnog usavršavanja, ali ono ne može nadomjestiti sustavno i sveobuhvatno visokoškolsko obrazovanje, pogotovo na razini magistra struke.

Nastavni plan i program ovoga diplomskog studija stoga je koncipiran tako da zadovolji potrebe struke, a da istodobno studentima pruži program koji je sličan ponajboljim diplomskim studijima medija, masovnog komuniciranja i novinarstva u svijetu. Nositelji kolegija su stoga podjednako sveučilišni nastavnici koji su priznati stručnjaci u svojemu znanstvenom području, odnosno nastavnici koji imaju iskustva profesionalnog angažmana u medijima i vrlo dobro poznaju njihovo ustrojstvo, potrebe i način djelovanja.

Program studija provjeren je i komparacijom sa sličnim studijima u inozemstvu, pa se može utvrditi da programa udovoljava podjednako potrebama medijske industrije i primjeni najsuvremenijih metoda obrazovanja novinara i medijskih stručnjaka. Njegove glavne odrednice su:

  • teorijska i praktična nastava kolegija iz općeg i primijenjenog znanja za potrebe osnivanja, vođenja i razvoja medijskih programa ili proizvoda, te mogućeg sudjelovanja u postupcima donošenja odluka za razvojne programe u svezi medija;
  • primjena znanstvenih istraživanja koja sadrže cjelovita temeljna poznavanja medija;
  • nastavni plan i program studija ”Mediji” izrađen je uz konzultacije s više stručnjaka iz Njemačke, Austrije, SAD, Slovenije i prilagođen je najsuvremenijim programima iz tog područja.

Bolonjski proces i organiziranost studija u skladu s njim otvara mogućnost slušanja i polaganja jednog ili više semestara na srodnim studijima drugih visokoškolskih ustanova s kojima Sveučilište ima suradnju.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis