Preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija

Ispitni rok – veljača 2021.

Objavljen je pregled ispitnih rokova za zimski ispitni rok u akademskoj godini 2020./2021. Pregled termina ispitnih rokova nalazi se u repozitoriju, u izborniku: Ispitni rokovi Zimski...

Obavijest studentima – 2. godina studija

1. kolokvij iz kolegija Gastronomija 1 održati će se u četvrtak 12. studenog 2020. u 14:00 sati.

Natječaj – državne stipendije „A“ kategorije za ak. 2020./ 2021. g.

A-stipendija-Natjecaj-za-dodjeljivanje-drzavnih-stipendijaPreuzmi Obrazac_prijave_A_stipendijaPreuzmi Pravilnik-o-dodjeljivanju-A-kategorije-dr-avnih-stipendijaPreuzmi Ugovor-o-dodjeli-drzavne-stipendije-A-kategorije-primjer-2019Preuzmi

3 godina – izmjene rasporeda nastave

Poštovani studenti, evidentirane su izmjene rasporeda nastave za 3. godinu studija te su dostupne u repozitoriju i na poveznici: https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=15624

UPISI U VIŠE I PONAVLJAČKE GODINE STUDIJA

NAPOMENA: S ciljem da se ispoštuju sve predviđene epidemiološke mjere i preporuke te izbjegnu bilo kakve rizične situacije svi upisi na Odjelu za ekonomiju...

Specijalistički diplomski stručni studij Hotelijerstvo

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Specijalistički diplomski stručni studij Hotelijerstvo

Online obrana diplomskog rada

Diplomantica Katarina Karamatić je 24. travnja obranila diplomski rad na temu: Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske, čime je...

OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA – Obustava nastave

Obavijest svim studentima, Slijedom obraćanja premijera Vlade RH Andreja Plenkovića medijima o obustavi nastave, obaviještavamo Vas da se iduća dva tjedna, počevši od ponedjeljka 16. ožujka neće...

Natječaj za dodjeljivanje stipendija studentima slabijeg socijalno – ekonomskog statusa

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno –...
 • Svi dokumenti
 • Dokumenti
 • Elaborat
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Raspored konzultacija
 • Raspored predavanja
 • Stručna praksa
 • Teme završnih radova
 • Upisi
 • Upisi u više i ponavljačke godine
 • Završni rad
Ispitni rok – veljača 2021.
Popis tema završnih radova – 2020./2021.
Preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – Izvedbeni plan nastave 2020./2021.
Raspored konzultacija – zimski semestar 2020.
Raspored nastave zimski semestar ak. 20./21.
Pravilnik o stručnoj praksi studenata Stručnih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Zamolba za priznavanje stručne prakse i Potvrda radnog iskustva
Upute o stručnoj praksi
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj praksi
Dnevnik stručne prakse
Pravilnik o izradi i javnoj obrani završnog rada
Izmjene i dopune Pravilnika o izradi i javnoj obrani završnog rada
Prijave teme završnog rada
Upute za izradu završnih radova
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne subvencionira troškove studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Vrijednost ECTS boda
Naknada za upis
Podaci za uplatu
Upisi
Elaborat studijskog programa
O studiju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je dopusnicu Sveučilištu u Dubrovniku za preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija, čime su se stekli uvjeti za početak njegova izvođenja od akademske 2016./2017. godine.
Studij traje tri godine a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije (bacc. oec.).

Prethodno je Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete provelo postupak vrednovanja novog studijskog programa, koji su recenzirala dva recenzenta, pa je, na prijedlog Povjerenstva, Senat, na svojoj 119. sjednici, održanoj 26. veljače 2015., donio Odluku o izvođenju novog preddiplomskog stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija. Temeljem odluke Senata, Sveučilište u Dubrovniku uputilo je Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO) zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti javnog financiranja, na koje je AZVO dalo pozitivno mišljenje. Također, Agencija je, na temelju podataka iz studije o opravdanosti izvođenja predloženog studijskog programa koje joj je Sveučilište dostavilo, napravila izračun i utvrdila da je preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija usklađen sa strateškim dokumentom Mrežom visokih učilišta. Uz to, MZOS je proveo upis naznačenog studija u Upisnik studijskih programa.

Razlozi za pokretanje studija

Iz istraživanja Instituta za turizam iz 2012. (Prijedlozi za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja za potrebe turizma u RH) i Ministarstva turizma iz 2013. (Ljudski potencijal u turizmu iz Strategije razvoja turizma RH do 2020.) vidljivo je da je u Hrvatskoj prepoznata problematika obrazovanja djelatnika u turizmu. Očita su nastojanja unapređenja sustava obrazovanja kadrova prilagođenih suvremenom tržištu rada. Istaknuto je da kvaliteta kadrova koji se školuju na području turizma ipak ne zadovoljava potrebe turističkog sustava, te da postojeći sustav formalnog obrazovanja u RH namijenjen turizmu nije prilagođen aktualnim potrebama suvremenog turističkog razvoja. Kao osnovna ograničenja navodi se s jedne strane sustav srednjoškolskog obrazovanja koji je za potrebe turizma nedovoljno temeljen na praktičnoj nastavi, a s druge strane sustav visokoškolskog obrazovanja koji je za potrebe turizma strukturiran kroz nekoliko sveučilišta s naglaskom na teorijskim znanjima bez adekvatne povezanosti s praksom.

Prema preporukama Ministarstva turizma osnovni ključ uspjeha za postizanje izvrsnosti je edukacija srednjeg menadžmenta. Predloženo je uspostavljanje nekoliko specijaliziranih visokih škola za ugostiteljstvo i turizam sa specijalističkim profiliranim programima, utemeljenim na učinkovitoj kombinaciji stjecanja stručnih znanja i praktičnih vještina, čiji bi programi, osim neophodnih suvremenih teorijskih znanja uključivali visok udio praktične nastave i praktičnog rada uz naglasak na primjenu suvremenih nastavnih metoda.

Preddiplomski, trogodišnji stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija nastao je upravo kao rezultat prilagodbe suvremenim trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smjernicama Bolonjske deklaracije i potrebama suvremenog tržišnog poslovanja. Ovim programom studenti usvajaju specijalistička praktična znanja iz područja hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije čime dosežu i one vještine koje mogu primjenjivati u najsloženijim situacijama s kojima se susreću ili će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti. Uz obvezne kolegije studentima se nudi zanimljiv izbor izbornih kolegija čime se dodatno otvara mogućnost realizacije i individualnih ciljeva naših studenata.

Ovaj program se čini neophodnim u ukupnoj ponudi sveučilišnih studija s obzira da nema programa u sustavu preddiplomskih specijalističkih studija iz ovoga područja na razini RH. Svladavanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na ovom specijalističkom preddiplomskom stručnom studiju temelji se na nastavnom planu i programu koji je prvenstveno prilagođen upravo praktičnom osposobljavanju polaznika za sve poslove u struci za koju se pripremaju tijekom studija. Potrebnu komponentu praktičnog osposobljavanja studenti dobivaju tijekom nastave, te na praktičnoj nastavi, vježbama, projektima, radionicama i seminarima gdje uz visokoškolske nastavnike takva praktična znanja umnogome izravno prenose i istaknuti stručnjaci iz gospodarske prakse. Upravo se zbog lakšeg svladavanja tehnika rada i bržeg uključivanja završenih studenata u gospodarsku praksu i profesionalno obavljanje poslova za koje se pripremaju tijekom studija izuzetna pozornost daje povezivanju teorije i prakse. Poseban je naglasak stavljen i na osposobljavanje studenata za poslovanje u međunarodnom okruženju, odnosno na nove dimenzije poslovanja koje se pojavljuju na suvremenom turističkom tržištu.

Upisna kvota

Studenti će ovaj studij upisivati u statusu redovitih i izvanrednih studenata.

Uvjeti upisa i upisne kvote bit će objavljeni u Natječaju za upis u prvu godinu preddiplomskih studija za svaku akademsku godinu, a sve informacije bit će dostupne na web-stranici www.unidu.hr/upisi.

KONTAKT:
upisi@unidu.hr
tel: 020/445-704; 445-910

Voditeljica studija

izv.prof.dr.sc. Marija Dragičević Ćurković

e-mail: marija.dragicevic@unidu.hr

Tajništvo studija

Ana Veramenta, bacc. admin. publ.

020/445-910

E-mail: strucni.ekonomija@unidu.hr

Evidencija studija – B1

Lapadska obala 7, 20 000 Dubrovnik

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X