Preddiplomski studij Financijski menadžment

Upisi u više i ponavljačke godine studija

NAPOMENA: S ciljem da se ispoštuju sve predviđene epidemiološke mjere i preporuke te izbjegnu bilo kakve rizične situacije svi upisi na Odjelu...

Obavijest o održavanju ispitnih rokova – LIPANJ 2020.

Dragi studenti, Ovim putem Vas obavještavam da će se ispitni rokovi u lipnju 2020. održati prema redovitom kalendaru nastave,...

Studentska anketa nastavnih aktivnosti

Dragi studenti, Obavještavam Vas da se online studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti Sveučilišta u ljetnom semestru akademske 2019./2020....

Online obrana diplomskog rada

Diplomantica Katarina Karamatić je 24. travnja obranila diplomski rad na temu: Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske,...

ODRŽAVANJE IZVANREDNOG ISPITNOG ROKA

Poštovani studenti, obaviještavamo vas da će se izvanredni ispitni rok održati u periodu od 20. travnja do 2. svibnja...

ORGANIZACIJA OBRAZOVNOG PROCESA NA DALJINU

Poštovani studenti,prema uputama prorektorice za studije i studente, nastavnici će kontaktirati studente sa svojih kolegija i ponuditi im nastavne obveze i sadržaje.Sukladno...

OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA – Obustava nastave

Obavijest svim studentima, Slijedom obraćanja premijera Vlade RH Andreja Plenkovića medijima o obustavi nastave, obaviještavamo Vas da se iduća...

Obavijest studentima – promjene termina ispita

Obavijest studentima o promjeni termina ispita iz kolegija : Financijski menadžment Bankarstvo Platni...

Financijsko računovodstvo I

Obavijest studentima 1. godine: nadoknada vježbi iz kolegija Financijsko računovodstvo I održati će se 5. ožujka, četvrtak s početkom...
 • Svi dokumenti
 • Izvedbeni nastavni program
 • Obrasci za obranu završnog rada
 • Odluke
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Opći akti Sveučilišta
 • Polica osiguranja studenata
 • Raspored predavanja
 • Stručna praksa
 • Upisi
 • Upisi u više i ponavljačke godine
 • Završni rad
Anketa za studente koji završavaju studij
Dnevnik stručne prakse
Izjava studenta i mentora
Izmjene i dopune Pravilnika o izradi i javnoj obrani završnog rada
Izvedbeni plan nastave – preddiplomski studij Financijski menadžment 19./20.
Naknada za upis
O upisima
Odluka – naknada za izgubljeni indeks i studentsku iskaznicu
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja participacije na preddiplomskim i diplomskim studijima
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Opći akti Sveučilišta
Podaci za uplatu
Polica osiguranja studenata
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj praksi
Pravilnik o izradi i javnoj obrani završnog rada
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Pravilnik o stručnoj praksi studenata Stručnih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Prijava obrane završnog rada
Prijave teme završnog rada
Raspored nastave I. godina ak. 20./21.
Raspored nastave II. i III. godina ak. 20./21.
UNIDU obrazac
Uputa za izradu završnih radova
Upute o stručnoj praksi
Vrijednost ECTS boda
Zamolba za priznavanje stručne prakse i Potvrda radnog iskustva

VRSTA  STUDIJA: Preddiplomski stručni studij

NOSITELJ I IZVOĐAČ: Sveučilište u Dubrovniku

MJESTO IZVOĐENJA: Tina Ujevića 1, Ploče

Od akademske godine 2020./2021. studij  će se izvoditi u Dubrovniku.

TRAJANJE: 3 godine

ECTS: 180  (u svakom semestru 30 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija:
Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Osnovni razlog za pokretanje ovog studijskog programa je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina o financijama, računovodstvu i porezima koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnom poslovanju.

Stručni preddiplomski studij Financijski menadžment temelji se na najnovijim spoznajama o upravljanju financijama u poduzeću.

Nastavni plan i program osmišljen je i prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za lakše uključivanje u suvremeno poslovanje. Uz visokoškolske nastavnike, u nastavi sudjeluju i stručnjaci iz gospodarstva.

Osnovni cilj pokretanja ovog stručnog studija je praćenje potreba gospodarstva i društvene zajednice te stvaranje takvih nastavnih planova i programa koji će zadovoljiti detektirane potrebe i permanentno prenositi znanje i vještine izravnom vezom s gospodarstvom omogućujući proces cjeloživotnog obrazovanja.

Voditeljica studija

izv. prof. dr sc. Iris Lončar

E-mail: iris.loncar@unidu.hr

Tajništvo studija

Ana Veramenta, bacc. admin. publ.

020/445-910

E-mail: strucni.ekonomija@unidu.hr

Evidencija studija – B1

Lapadska obala 7, 20 000 Dubrovnik

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X