Katalog izdanja

OBIČAJI I NARODNA VJEROVANJA NA PELJEŠCU
Prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića

Autorica: doc. dr. sc. Jasenka Maslek
Godina izdanja: 2022.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-63-2
“Djelo je iznimno vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici, povijesti, kulturnoj antropologiji i kulturi uopće. Osvjetljava i popunjava lakune o pelješkoj svakidašnjici još od kraja 19. st., oživljava glasove davno nestalih ljudi, budi sjećanja u današnjim naraštajima, duboko je utisnut je u prostor bliskoga i može biti poticajan za nova istraživanja. Bogat likovni materijal priča paralelnu priču i nije sekundaran nego neodvojiv dio teksta. Javnosti će ova knjiga dočarati minulo vrijeme pelješkoga kraja.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 118
Cijena: 170 kn

OTOK NA KOJEM CVJETAJU LIMUNI
Vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu

Autorica: Mara Marić
Glavni urednik: Ivan Viđen
Tehnička urednica: Marija Buntak
Godina izdanja: 2022.
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7784-75-1
978-953-7153-61-8
“Knjiga spada u ona najsofisticiranija znanstvena djela u kojima su rezultati iscrpnog, višeslojnog autorskog istraživanja i najrelevantniji uvidi u temu preneseni čitatelju metodološki uzorno, kroz besprijekornu strukturiranost i znanstvenu opremu u čvrstoj povezanosti s ljepotom pisanja i stvaranja atmosfere vremena utemeljene na provjerenim znanstvenim činjenicama. Djelo je prinos povijesti ideja i ideala, izuzetno živo i zanimljivo stručnoj i širokoj javnosti, edukativno kako obradom teme tako i pristupom znanstvenom istraživanju općenito, a povrh svega, ono snažno motivira na znanstveno utemeljenu obnovu i zaštitu Maksimilijanovih vrtova na Lokrumu. Motivira ujedno i na daljnje istraživanje, vrednovanje i obnovu vrtova Hrvatske, ukazujući pritom na značaj znanstvenog istraživanja za veoma konkretno oplemenjenje i očuvanje našeg baštinjenog prostora.”
Format: 29 cm x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 390
Cijena: 400 kn

SEDAMDESETA GODIŠNJICA INSTITUTA U DUBROVNIKU

Urednici: prof. dr. sc. Nenad jasprica, dr. sc. Mirna Batistić
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7153-59-5
“Monografija je društveno relevantna, napose zato jer se bavi istraživanjem mora koje predstavlja važnu komponentu klimatskog sustava i stoga se obavezno uključuje u analizu klimatskih promjena. U knjizi su detaljno prikazane različite aktivnosti institucije koja danas nosi naziv Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, uz mnošto slika i niz literaturnih navoda. Tako je na zanimljiv način dokumentirana djelatnost te institucije, ali se iz knjige može mnogo naučiti i o prirodnim značajkama mora i pribalja – napose jugoistočnog dijela Jadranskog mora.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 149

POVIJEST INTERNETA U HRVATSKOJ
Izvorišta i prvo desetljeće

Autor: prof. dr. sc Mato Brautović
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7153-56-4
“Knjiga je namijenjena istraživačima i studentima u Hrvatskoj i šire. Ovo djelo je nezaobilazno za sve one koji se bave novim medijima. Nadalje, tema i samo djelo su relevantni zbog toga što daju uvid u jedan vrlo značajan period u hrvatskoj povijesti u kojem se uz kompleksna politička i društvena zbivanja, događao i razvoj Interneta za koji možemo reći da je u velikoj mjeri definirao budućnost razvoja cijele zemlje. Autor uspijeva vrlo vješto uklopiti povijest Interneta u spomenuta prijelomna događanja u Hrvatskoj.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 190
Cijena: 160,00 kn

OSNOVNA NAČELA ANESTEZIOLOGIJE I
REANIMATOLOGIJE

Autorice: doc. prim. dr. sc. Morena Milić, dr. med., doc. prim. dr. sc. Tatjana Goranović, dr. med.
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-50-2
“Udžbenik obuhvaća najnovije stručne stavove proizašle iz medicine utemeljene na dokazima i najnovije smjernice koje omogućavaju profesionalni pristup kod pripreme za anesteziju, vođenja anestezije i praćenja bolesnika nakon anestezije kao i rješavanja životno-ugrožavajućih stanja te upoznavanje s najnovijim priborom i uređajima koji se tom prilikom koriste. Udžbenik će mladim liječnicima, anestezijskim sestrama i drugim djelatnicima približiti osnovna načela anesteziologije i reanimatologije.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 220
Cijena: 120,00 kn

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA KERAMIKE

Autor: doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-48-9
Udžbenik pokriva važnu temu područja kulturne baštine i pisan je na hrvatskom jeziku, što je važno za studente, a i neophodno je i za prakticirajuće restauratore.
Udžbenik pokriva sve važne točke, etiku, tehnologiju, analitičke metode i daje primjere iz konzervatorsko -restauratorske prakse.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 217
Cijena: 180,00 kn

ZBORNIK RADOVA

Dr. sc. Bruno Šišić
dubrovački krajobrazni arhitekt

Glavna urednica: doc. dr. sc. Mara Marić
Izvršni urednici:
doc. dr. sc. Ines Hrdalo, Ivan Viđen, dipl. pov. umj. i arheolog
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-46-5
Doajen hrvatske krajobrazne arhitekture, Dubrovčanin dr. sc. Bruno Šišić zadužio je hrvatsku znanstvenu i stručnu zajednicu svojim predanim djelovanjem i značajnom ostavštinom u domeni krajobrazne arhitekture.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 300
Cijena: 100,00 kn

INTERNETSKO KUPOVNO PONAŠANJE GENERACIJSKIH SKUPINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autorice: doc. dr. sc. Matea Matić Šošić, izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-45-8
“Tema je djela vrijedna za znanstvenu i stručnu javnost koja je uključena u područje trgovine, marketinga, menadžmenta, ali i za sve one koji su zainteresirani za promatranje promjena u demografskoj strukturi hrvatskog stanovništva.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 148
Cijena: 225,00 kn

ZNANJE PO MJERI SVEČOVJEKA

Zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera

Autor: doc. dr. sc. Davor Ljubimir
Godina izdanja: 2017.
ISBN: 978-953-7153-44-1
“Djelo je vrlo relevantno jer tematiziranje sociologije znanja nastoji zasnovati filozofski, dakle vraćajući se k Maxu Scheleru kao njezinu utemeljitelju. Time se raskriva jedino moguće istinsko polazište dotične discipline; naime ono koje promišlja čovjeka iz njegove fundamentalne, tj. bitne određenosti znanjem i zajednicom.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 214
Cijena: 225,00 kn

OSTALA TISKANA IZDANJA

 • ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA EKONOMISTE
  Zoran Babić, Goran Lucin, 2015., cijena 150,00 kn
 • CONTROLLING, PLANOM DO CILJA, DRUGA KNJIGA
  Tihomir Luković, Uwe Lebefromm, 2014., cijena 180,00 kn
 • IZVORI KONKURENTSKE PREDNOSTI U XXL. STOLJEĆU
  Ivona Vrdoljak Raguž, Lara Jelenc, Najla Podrug, 2013., cijena 150,00 kn
 • MODELI UPRAVLJANJA RIZICIMA NAPLATE POTRAŽIVANJA U UVJETIMA SMANJENE LIKVIDNOSTI
  Dara Ljubić, 2013., cijena 150,00 kn
 • CRUISING-TURIZAM, RAZVOJ, STRATEGIJE I KLJUČNI NOSITELJI
  Doris Peručić, 2013., cijena 150,00 kn
 • POLITIČKA KULTURA I DEMOKRATSKA TRANZICIJA U HRVATSKOJ
  Pero Maldini, 2011., cijena 90,00 kn
 • CONTROLLING, KONCEPCIJA I SLUČAJEVI, PRVA KNJIGA
  Tihomir Luković, Uwe Lebefromm, 2009., cijena 100,00 kn
 • DEMOKRACIJA I DEMOKRATIZACIJA
  Pero Maldini, 2008., cijena 100,00 kn
 • POSLOVNA ETIKA
  Maja Žitinski, 2006., cijena 100,00 kn
 • NOVE SPOZNAJE O POSTANKU DUBROVNIKA
  Antun Ničetić, 2005., cijena 100,00 kn
 • MENADŽERSKA EKONOMIJA U HOTELIJERSTVU
  Vesna Vrtiprah, Ivana Pavlić, 2005., cijena 120,00 kn
 • ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE U POMORSTVU (MOBILNE SATELITSKE VEZE)
  Srećko Krile, 2004., cijena 150,00 kn
 • POVIJEST NAVIGACIJE U HRVATA
  Boris Franušić, 1994., cijena 50,00 kn

E-KNJIGE

 • FORMIRANJE INTEGRIRANE TURISTIČKE DESTINACIJE (Dubrovačko primorje, otok Mljet, Grad Korčula i Smokvica) ‘’Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”
  Izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić i sur., 2021.
 • OFTALMOLOGIJA  ZA STUDIJ SESTRINSTVA
  Doc. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med., 2020.
 • PRIRUČNIK AUDITORNIH VJEŽBI ZA KOLEGIJE IZ TEORIJE KOMUNIKACIJA
  izv. prof. dr. sc. Adriana Lipovac, 2020.
 • ENGLESKI JEZIK ZA 3. GODINU NA STUDIJU POMORSKE TEHNOLOGIJE JAHTA I MARINA
  Martina Hrnić, 2018.
 • KOMUNICIRANJE U ZDRAVSTVU
  Joško Sindik, prof. psih. i Marina Vučković Matić, 2016.
 • METODE PODUČAVANJA BOLESNIKA
  Joško Sindik, 2016.
 • MARINE ENGINEERING COURSE
  Nives Vidak, 2016.
 • PISANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH PUBLIKACIJA U SESTRINSTVU
  Narcis Hudorović, 2015.
 • ENGLESKI JEZIK ZA 2. GODINU NA STUDIJU POMORSKE TEHNOLOGIJE JAHTA I MARINA
  Martina Hrnić, 2015.
 • METODE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA
  Joško Sindik, Tanja Rončević, 2014.
 • OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U SESTRINSTVU
  Joško Sindik, 2014.
 • KULTURA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA
  Maja Žitinski, 2010.
 • ZBORNIK 50 GODINA VISOKOG OBRAZOVANJA POMORACA U DUBROVNIKU I 90 GODINA OD POČETKA ČASOPISA NAŠE MORE
  Josip Lovrić, glavni urednik, 2009.
 • OTKRIVANJE ROTERA
  Đorđe Obradović, 2007.
 • OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE – reprint
  Josip Lovrić, 1989.
 • SVEUČILIŠNI GODIŠNJAK
  NIkša Burum, glavni urednik
 • MONOGRAFIJA, PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 2003. – 2013.
  Mateo Milković, 2013.
ISSN 0469-6255 (tisak)
ISSN 1848-6320 (online)

ZNANSTVENI ČASOPIS ZA MORE I POMORSTVO „NAŠE MORE“

Glavni urednik: doc. dr. sc. Darijo Mišković

Sveučilište u Dubrovniku izdavač je znanstvenog časopisa za more i pomorstvo Naše More. Prioritetna znanstvena područja su tehničke, biotehničke i prirodne znanosti koje se bave morem, obalom i podmorjem. Časopis obrađuje teme iz navigacije, brodske tehnologije i strojarstva, brodarstva, pomorskog gospodarstva, transporta, špedicije, pomorskog prava, oceanologije, akvakulture, ekologije i biologije mora; dakle, problematiku mora i pomorstva u najširem smislu tog pojma. Usto se bavi i temama iz nautičkog turizma, ali i temama iz pomorskog i općenito stručnog obrazovanja. Teme se obrađuju na znanstvenoj i stručnoj razini. Časopis je po vrsnoći izjednačen s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Časopis izlazi u tri broja godišnje u nakladi od 300 primjeraka, te povremeno kao posebni broj u nakladi 100 primjeraka. Financira se prodajom, reklamama, donacijama i potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Dubrovniku, brodarske tvrtke “Atlantska plovidba” iz Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i Društva prijatelja dubrovačke starine.

Indeksiranje: WoSCC: ESCI, SCOPUS, ELSEVIER, EMBASE, COMPENDEX, GEOBASE, EMBIOLOGY, BIOBASE, FLUIDEX, WORLD TEXTILES, PENROSE-PRESS, HRČAK, DOAJ, EBSCO PUBLISHING, PROQUEST,
INDEX COPERNICUS, CABELL’S DIRECTORY, TRID.
Prva godina izlaženja: 1919.
Učestalost izlaženja (godišnje): 3 broja

ISSN 1330-1039 (tisak)
ISSN 1848-963X (online)

ZNANSTVENI ČASOPIS „EKONOMSKA MISAO I PRAKSA“

Glavni urednik: izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić

Ekonomska misao i praksa je znanstveni časopis koji izdaje Sveučilište u Dubrovniku. U časopisu se objavljuju kvalitetni radovi koji pokrivaju široki raspon tema iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad.
Časopis je usmjeren ne samo na problematiku proizvođača i potrošača već i na: regionalnu i ekonomiju određene industrije, turizam, financijska tržišta, nezaposlenost, inflaciju, globalizaciju i međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, razvoj i rast te povijest ekonomske misli i druga područja ekonomije.
Svi radovi prolaze tzv. dvostruku slijepu recenziju, detaljno objašnjenu u Informacijama za autore. Uz znanstvene članke u časopisu se objavljuju i druge vrste radova, poput recenzije knjige, povremene rasprave o važnim aktualnim pitanjima i sažeci konferencija.
Pristup objavljenim radovima u časopisu je slobodan. Izdavanje časopisa novčano podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Indeksiranje: ESCI (WoS), JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE, PITTSBURGH DOAJ, EBSCO
PUBLISHING, CAB ABSTRACT (CABI), HRČAK, PROQUEST, ECONLIT, ECONBIZ, ROAD, ZBW.
Časopis izlazi dva puta godišnje (lipanj i prosinac).
Radovi za broj 1 (lipanj) zaprimaju se do 31. ožujka.
Radovi za broj 2 (rujan) zaprimaju se do 30. rujna.
Prva godina izlaženja: 1992.
Učestalost izlaženja (godišnje): 2 broja

ISSN 1849-5206 (Online)

ZNANSTVENI ČASOPIS „DIEM – Dubrovnik International Economic Meeting“

Glavna urednica: prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž

DIEM je znanstveni časopis koji obuhvaća znanstvene radove s DIEM konferencije (Dubrovnik International Economic Meeting) a izdaje ga Sveučilište u Dubrovniku. U časopisu se objavljuju najkvalitetniji radovi koji pridonose teorijskim, metodološkim i empirijskim nalazima u složenome području ekonomije i imaju za cilj upoznavanje domaće i međunarodne znanstvene i stručne zajednice s tim područjem.
DIEM se bavi temama iz svih područja ekonomije i s njome povezanih područja: bankarstvo i računovodstvo, poslovna statistika/ekonometrija, kontroling, korporativno upravljanje, korporativna društvena odgovornost, upravljanje krizama, e-poslovanje i e-upravljanje, ekonomski rast i makroekonomsko upravljanje, obrazovanje, sveučilišta i cjeloživotno učenje, ekonomija okoliša, regulacija i upravljanje, EU i nove države članice, financijska tržišta i regulacija, infrastruktura, transport i ekonomija, inovacije i inovativni poslovni modeli, osiguranje i upravljanje rizikom, međunarodne financije, upravljanje IT uslugama, ekonomija radne snage i upravljanje ljudskim resursima, vodstvo, marketing, menadžment, masovni mediji i ekonomija, mikroekonomija, organizacija u novome poslovnom okruženju, organizacijske promjene i održivost, projekti – učinkovit mehanizam inovativnosti i poduzetništva, javne financije, upravljanje kvalitetom, regija i regionalni razvoj, procjena i upravljanje rizicima, ekonomija srednjih i malih poduzeća i poduzetništvo, društveni kapital, društveno poduzetništvo, strateško upravljanje i monetarna politika, strategija i konkurentnost, održivi razvoj, oporezivanje i zeleno gospodarstvo, turizam, trgovina i međunarodna trgovina, transparentnost, etika u poslovanju i poslovnoj politici.Svi radovi prolaze dvostruku slijepu recenziju.
DIEM izlazi jednom godišnje.
Indeksiranje: ERIH PLUS, ROAD, HRČAK, DOAJ

ISSN 2806-9501 (Online)

ZNANSTVENI ČASOPIS „Suvremeni Mediteran“

Glavni urednik: Davor Pauković

Međunarodni znanstveni časopis za društvene i humanističke znanosti Suvremeni mediteran objavljuje radove koji obuhvaćaju teme vezane za suvremeni Mediteran, objavljuje prethodno neobjavljene radove iz područja politologije, suvremene povijesti, sociologije, kulturalnih studija i ostalih srodnih disciplina pisane na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi znanstveni radovi prolaze double blind peer review process.

Izlazi u elektroničkom obliku jednom godišnje.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X