Katalog izdanja

ISLAND OF LEMONS IN BLOOM
The Gardens of Archduke Maximilian of
Habsburg on the Island of Lokrum

Autorica: Mara Marić
Glavni urednik: Ivan Viđen
Tehnička urednica: Marija Buntak
Godina izdanja: 2024.
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7784-79-9
978-953-7153-72-4
“Knjiga spada u ona najsofisticiranija znanstvena djela u kojima su rezultati iscrpnog, višeslojnog autorskog istraživanja i najrelevantniji uvidi u temu preneseni čitatelju metodološki uzorno, kroz besprijekornu strukturiranost i znanstvenu opremu u čvrstoj povezanosti s ljepotom pisanja i stvaranja atmosfere vremena utemeljene na provjerenim znanstvenim činjenicama. Djelo je prinos povijesti ideja i ideala, izuzetno živo i zanimljivo stručnoj i širokoj javnosti, edukativno kako obradom teme tako i pristupom znanstvenom istraživanju općenito, a povrh svega, ono snažno motivira na znanstveno utemeljenu obnovu i zaštitu Maksimilijanovih vrtova na Lokrumu. Motivira ujedno i na daljnje istraživanje, vrednovanje i obnovu vrtova Hrvatske, ukazujući pritom na značaj znanstvenog istraživanja za veoma konkretno oplemenjenje i očuvanje našeg baštinjenog prostora.”
Format: 29 cm x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 390
Cijena: 60 €

SKONSUMACIJUN
Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća

Autor: dr. sc. Antun Car, prim. dr. med.
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-68-7
“Knjiga donosi nova, znanstveno utemeljena saznanja o tuberkulozi na dubrovačkom području od 1825. godine do sredine XX. stoljeća, njezinoj socioekonomskoj uvjetovanosti, korištenim zdravstvenim i društvenim mjerama u cilju suzbijanja zaraze te njezinim demografskim posljedicama. Sukladno ciljevima istraživanja detektirane su društvene mjere u pogledu profilaktičnih, javnozdravstvenih kampanja, izgradnje i razvoja institucionalnoga (van)bolničkoga liječenja, izolacije bolesnika i organiziranja usmjerenoga oporavka djece, utjecaja spomenutih mjera na smanjenje smrtnosti te je provedena demografska analiza, uključujući socijalnu i dobnu stratifikaciju mortaliteta. Problematika je sagledana multiperspektivno, sa stajališta povijesti medicine, socijalne i demografske povijesti, ali i kulturne povijesti, što uvelike doprinosi kvaliteti djela i predstavlja model za daljnja proučavanja suodnosa bolesti i dubrovačkog društva XIX. i XX. st., usvojivog i za područje ostalih hrvatskih krajeva.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 231
Cijena: 30 €

ENGLISH FOR CONSERVATION AND RESTORATION 1

E-izdanje

Autorica: Jelena Dubčić, prof., v. pred.
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-69-4
“Djelo je značajan doprinos literaturi iz stramog jezika struke, jer ne postoje udžbenici i/ili skripte koje obrađuju englesi jezik restauracije i konzervacije. Imati će praktičnu primjenu u nastavi i stoga je važna za profesionalni razvoj studenata jer omogućuju razvoj kompetencija potrebnih za komuniciranje na engleskome jezike u profesionalnom okruženju.”
Broj stranica: 114

BUSINESS COMMUNICATION IN SHIPPING

Autorica: doc. dr. sc. Nives Vidak
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-65-6
“Udžbenik će kvalitetno nadopuniti stručnu literaturu potrebnu za kolegije engleskog jezika struke za studente pomorskih i poslovnih studijskih programa. U njemu se sistematično objedinjuju relevantni sadržaji pomorske struke, s naglaskom na poslovnu komunikaciju, s ciljem poučavanja, odnosno ovladavanja engleskog jezika u toj struci. Posebnu vrijednost ovom udžbeniku daje naglasak na uključivanje studenata u proces učenja, odnosno inzistiranje na korištenju usvojenih sadržaja u usmenom izlaganju, kao i u pisanom izražavanju.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 120
Cijena: 24 €

DUNAVSKA MONARHIJA I DUBROVNIK

Autori: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, Peter Zimmermann
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-64-9
“Djelo donosi izvorni znanstveni doprinos temeljen na znanstvenom pregledu, analizi i interpretaciji Dubrovnika kao vojnog uporišta kroz povijest, s detaljno prikazanim rezultatima istraživanja ove teme tijekom 19. stoljeća. U povijesna se razmatranja logično uklapa pozicioniranje Dubrovnika u kontekstu turizma 19. stoljeća. Među doprinosima istraživanju urbanističke povijesti Dubrovnika ističe se po prvi put sustavno obrađena tema “Porporele”, jedne od identifikacijskih točaka Grada. Autori su na temelju uzorno provedenih iscrpnih istraživanja arhivskih dokumenata i sekundarnih izvora donijeli znanstveno utemeljeno djelo koje ključno upotpunjuje arhitektonsko urbanističku povijest Dubrovnika.”
Format: 18 cm x 25 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 236
Cijena: 16 €

OBIČAJI I NARODNA VJEROVANJA NA PELJEŠCU
Prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića

Autorica: doc. dr. sc. Jasenka Maslek
Godina izdanja: 2022.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-63-2
“Djelo je iznimno vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici, povijesti, kulturnoj antropologiji i kulturi uopće. Osvjetljava i popunjava lakune o pelješkoj svakidašnjici još od kraja 19. st., oživljava glasove davno nestalih ljudi, budi sjećanja u današnjim naraštajima, duboko je utisnut je u prostor bliskoga i može biti poticajan za nova istraživanja. Bogat likovni materijal priča paralelnu priču i nije sekundaran nego neodvojiv dio teksta. Javnosti će ova knjiga dočarati minulo vrijeme pelješkoga kraja.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 118
Cijena: 22,56 €

OTOK NA KOJEM CVJETAJU LIMUNI
Vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu

Autorica: Mara Marić
Glavni urednik: Ivan Viđen
Tehnička urednica: Marija Buntak
Godina izdanja: 2022.
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7784-75-1
978-953-7153-61-8
“Knjiga spada u ona najsofisticiranija znanstvena djela u kojima su rezultati iscrpnog, višeslojnog autorskog istraživanja i najrelevantniji uvidi u temu preneseni čitatelju metodološki uzorno, kroz besprijekornu strukturiranost i znanstvenu opremu u čvrstoj povezanosti s ljepotom pisanja i stvaranja atmosfere vremena utemeljene na provjerenim znanstvenim činjenicama. Djelo je prinos povijesti ideja i ideala, izuzetno živo i zanimljivo stručnoj i širokoj javnosti, edukativno kako obradom teme tako i pristupom znanstvenom istraživanju općenito, a povrh svega, ono snažno motivira na znanstveno utemeljenu obnovu i zaštitu Maksimilijanovih vrtova na Lokrumu. Motivira ujedno i na daljnje istraživanje, vrednovanje i obnovu vrtova Hrvatske, ukazujući pritom na značaj znanstvenog istraživanja za veoma konkretno oplemenjenje i očuvanje našeg baštinjenog prostora.”
Format: 29 cm x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 390
Cijena: 53,09 €

SEDAMDESETA GODIŠNJICA INSTITUTA U DUBROVNIKU

Urednici: prof. dr. sc. Nenad jasprica, dr. sc. Mirna Batistić
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7153-59-5
“Monografija je društveno relevantna, napose zato jer se bavi istraživanjem mora koje predstavlja važnu komponentu klimatskog sustava i stoga se obavezno uključuje u analizu klimatskih promjena. U knjizi su detaljno prikazane različite aktivnosti institucije koja danas nosi naziv Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, uz mnošto slika i niz literaturnih navoda. Tako je na zanimljiv način dokumentirana djelatnost te institucije, ali se iz knjige može mnogo naučiti i o prirodnim značajkama mora i pribalja – napose jugoistočnog dijela Jadranskog mora.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 149

POVIJEST INTERNETA U HRVATSKOJ
Izvorišta i prvo desetljeće

Autor: prof. dr. sc Mato Brautović
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7153-56-4
“Knjiga je namijenjena istraživačima i studentima u Hrvatskoj i šire. Ovo djelo je nezaobilazno za sve one koji se bave novim medijima. Nadalje, tema i samo djelo su relevantni zbog toga što daju uvid u jedan vrlo značajan period u hrvatskoj povijesti u kojem se uz kompleksna politička i društvena zbivanja, događao i razvoj Interneta za koji možemo reći da je u velikoj mjeri definirao budućnost razvoja cijele zemlje. Autor uspijeva vrlo vješto uklopiti povijest Interneta u spomenuta prijelomna događanja u Hrvatskoj.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 190
Cijena: 21,24 €

OSNOVNA NAČELA ANESTEZIOLOGIJE I
REANIMATOLOGIJE

Autorice: doc. prim. dr. sc. Morena Milić, dr. med., doc. prim. dr. sc. Tatjana Goranović, dr. med.
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-50-2
“Udžbenik obuhvaća najnovije stručne stavove proizašle iz medicine utemeljene na dokazima i najnovije smjernice koje omogućavaju profesionalni pristup kod pripreme za anesteziju, vođenja anestezije i praćenja bolesnika nakon anestezije kao i rješavanja životno-ugrožavajućih stanja te upoznavanje s najnovijim priborom i uređajima koji se tom prilikom koriste. Udžbenik će mladim liječnicima, anestezijskim sestrama i drugim djelatnicima približiti osnovna načela anesteziologije i reanimatologije.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 220
Cijena: 15,93 €

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA KERAMIKE

Autor: doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-48-9
Udžbenik pokriva važnu temu područja kulturne baštine i pisan je na hrvatskom jeziku, što je važno za studente, a i neophodno je i za prakticirajuće restauratore.
Udžbenik pokriva sve važne točke, etiku, tehnologiju, analitičke metode i daje primjere iz konzervatorsko -restauratorske prakse.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 217
Cijena: 23,89 €

ZBORNIK RADOVA

Dr. sc. Bruno Šišić
dubrovački krajobrazni arhitekt

Glavna urednica: doc. dr. sc. Mara Marić
Izvršni urednici:
doc. dr. sc. Ines Hrdalo, Ivan Viđen, dipl. pov. umj. i arheolog
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-46-5
Doajen hrvatske krajobrazne arhitekture, Dubrovčanin dr. sc. Bruno Šišić zadužio je hrvatsku znanstvenu i stručnu zajednicu svojim predanim djelovanjem i značajnom ostavštinom u domeni krajobrazne arhitekture.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 300
Cijena: 13,27 €

INTERNETSKO KUPOVNO PONAŠANJE GENERACIJSKIH SKUPINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autorice: doc. dr. sc. Matea Matić Šošić, izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-45-8
“Tema je djela vrijedna za znanstvenu i stručnu javnost koja je uključena u područje trgovine, marketinga, menadžmenta, ali i za sve one koji su zainteresirani za promatranje promjena u demografskoj strukturi hrvatskog stanovništva.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 148
Cijena: 29,86 €

ZNANJE PO MJERI SVEČOVJEKA

Zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera

Autor: doc. dr. sc. Davor Ljubimir
Godina izdanja: 2017.
ISBN: 978-953-7153-44-1
“Djelo je vrlo relevantno jer tematiziranje sociologije znanja nastoji zasnovati filozofski, dakle vraćajući se k Maxu Scheleru kao njezinu utemeljitelju. Time se raskriva jedino moguće istinsko polazište dotične discipline; naime ono koje promišlja čovjeka iz njegove fundamentalne, tj. bitne određenosti znanjem i zajednicom.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 214
Cijena: 29,86 €

OSTALA TISKANA IZDANJA

 • ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA EKONOMISTE
  Zoran Babić, Goran Lucin, 2015., cijena 19,91 €
 • CONTROLLING, PLANOM DO CILJA, DRUGA KNJIGA
  Tihomir Luković, Uwe Lebefromm, 2014., cijena 23,89 €
 • IZVORI KONKURENTSKE PREDNOSTI U XXL. STOLJEĆU
  Ivona Vrdoljak Raguž, Lara Jelenc, Najla Podrug, 2013., cijena 19,91 €
 • MODELI UPRAVLJANJA RIZICIMA NAPLATE POTRAŽIVANJA U UVJETIMA SMANJENE LIKVIDNOSTI
  Dara Ljubić, 2013., cijena 19,91 €
 • CRUISING-TURIZAM, RAZVOJ, STRATEGIJE I KLJUČNI NOSITELJI
  Doris Peručić, 2013., cijena 19,91 €
 • POLITIČKA KULTURA I DEMOKRATSKA TRANZICIJA U HRVATSKOJ
  Pero Maldini, 2011., cijena 11,95 €
 • CONTROLLING, KONCEPCIJA I SLUČAJEVI, PRVA KNJIGA
  Tihomir Luković, Uwe Lebefromm, 2009., cijena 13,27 €
 • DEMOKRACIJA I DEMOKRATIZACIJA
  Pero Maldini, 2008., cijena 13,27 €
 • POSLOVNA ETIKA
  Maja Žitinski, 2006., cijena 13,27 €
 • NOVE SPOZNAJE O POSTANKU DUBROVNIKA
  Antun Ničetić, 2005., cijena 13,27 €
 • MENADŽERSKA EKONOMIJA U HOTELIJERSTVU
  Vesna Vrtiprah, Ivana Pavlić, 2005., cijena 15,93 €
 • ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE U POMORSTVU (MOBILNE SATELITSKE VEZE)
  Srećko Krile, 2004., cijena 19,91 €
 • POVIJEST NAVIGACIJE U HRVATA
  Boris Franušić, 1994., cijena 6,64 €

E-KNJIGE

 • FORMIRANJE INTEGRIRANE TURISTIČKE DESTINACIJE (Dubrovačko primorje, otok Mljet, Grad Korčula i Smokvica) ‘’Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”
  Izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić i sur., 2021.
 • OFTALMOLOGIJA  ZA STUDIJ SESTRINSTVA
  Doc. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med., 2020.
 • PRIRUČNIK AUDITORNIH VJEŽBI ZA KOLEGIJE IZ TEORIJE KOMUNIKACIJA
  izv. prof. dr. sc. Adriana Lipovac, 2020.
 • ENGLESKI JEZIK ZA 3. GODINU NA STUDIJU POMORSKE TEHNOLOGIJE JAHTA I MARINA
  Martina Hrnić, 2018.
 • KOMUNICIRANJE U ZDRAVSTVU
  Joško Sindik, prof. psih. i Marina Vučković Matić, 2016.
 • METODE PODUČAVANJA BOLESNIKA
  Joško Sindik, 2016.
 • MARINE ENGINEERING COURSE
  Nives Vidak, 2016.
 • PISANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH PUBLIKACIJA U SESTRINSTVU
  Narcis Hudorović, 2015.
 • ENGLESKI JEZIK ZA 2. GODINU NA STUDIJU POMORSKE TEHNOLOGIJE JAHTA I MARINA
  Martina Hrnić, 2015.
 • METODE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA
  Joško Sindik, Tanja Rončević, 2014.
 • OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U SESTRINSTVU
  Joško Sindik, 2014.
 • KULTURA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA
  Maja Žitinski, 2010.
 • ZBORNIK 50 GODINA VISOKOG OBRAZOVANJA POMORACA U DUBROVNIKU I 90 GODINA OD POČETKA ČASOPISA NAŠE MORE
  Josip Lovrić, glavni urednik, 2009.
 • OTKRIVANJE ROTERA
  Đorđe Obradović, 2007.
 • OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE – reprint
  Josip Lovrić, 1989.
 • SVEUČILIŠNI GODIŠNJAK
  NIkša Burum, glavni urednik
 • MONOGRAFIJA, PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 2003. – 2013.
  Mateo Milković, 2013.
ISSN 0469-6255 (tisak)
ISSN 1848-6320 (online)

ZNANSTVENI ČASOPIS ZA MORE I POMORSTVO „NAŠE MORE“

www.nasemore.com

ISSN 1330-1039 (tisak)
ISSN 1848-963X (online)

ZNANSTVENI ČASOPIS „EKONOMSKA MISAO I PRAKSA“

http://emip.unidu.hr

ISSN 1849-5206 (Online)

ZNANSTVENI ČASOPIS „DIEM – Dubrovnik International Economic Meeting“

 https://diem.unidu.hr

ISSN 2806-9501 (Online)

ZNANSTVENI ČASOPIS „Suvremeni Mediteran“

https://contmed.net/

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis