Narudžbenica

Izdanja Sveučilišta u Dubrovniku mogu se naručiti elektroničkom poštom na adresu: marijana.lujo@unidu.hr

U narudžbi treba naznačiti:

KNJIŽARE, INSTITUCIJE I PODUZEĆA
  1. Koji se naslovi naručuju i koliko primjeraka svakoga.
  2. Ime knjižare, institucije ili poduzeća, adresa i OIB. Ako je adresa za isporuku drukčija od adrese naručitelja, molimo da to naznačite.
  3. Ime i prezime, telefon i e-mail adresu djelatnika odgovornog za narudžbu.
POJEDINCI
  1. Koji se naslovi naručuju i koliko primjeraka svakoga pojedinog.
  2. Ime i prezime, adresa, OIB, e-mail adresa, broj telefona.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis