Kontakt

Služba za izdavaštvo

Adresa:
Sveučilište u Dubrovniku
Ćira Carića 4
20 000 Dubrovnik

~ ~ ~

Davorka Turčinović, mag. oec.
Voditeljica izdavaštva
Ured: B30
Tel: 00 385 20 445 708
e-mail: davorka@unidu.hr, izdavastvo@unidu.hr

Katarina Banović, mag. oec.
Stručna suradnica, grafička dizajnerica
Ured: B30
Tel: 00 385 20 445 706
e-mail: katarina.banovic@unidu.hr, izdavastvo@unidu.hr

Daniela Tomašević, univ. spec. oec.
Stručna suradnica
Ured: B30
Tel: 00 385 20 445 705
e-mail: daniela.tomasevic@unidu.hr

Lektura i jezične konzultacije

dr. sc. Antun Česko, lektor
Ured: B31
utorkom i četvrtkom
od 9,15 do 11,15 sati

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis