Procedura izdavanja

Sveučilište u Dubrovniku može biti izdavač članovima odjela, centara te vanjskim suradnicima pod sljedećim uvjetima:

 • Svake godine (najkasnije do 15. svibnja) voditelj Službe za izdavaštvo Sveučilišta u Dubrovniku šalje dopis svim čelnicima sveučilišnih sastavnica, voditeljima stručnih studija i studija Povijest Jadrana i Mediterana, voditeljima službi, ureda i centara o prikupljanju prijedloga za uvrštavanje naslova u Plan izdavačke djelatnosti za sljedeću kalendarsku godinu.
 • Čelnici sastavnica kojima je adresiran taj upit prosljeđuju poziv svojim nastavnicima.
 • Nastavnici (autori) predaju obrazac 2 (Zahtjev autora za odobrenje izdavanja) Stručnom vijeću.
 • Stručno vijeće, ukoliko odobrava izdavanje, donosi odluku kojom se predlaže objavljivanje i recenzenti na za to predviđenom obrascu 1 (Zahtjev sveučilišne sastavnice za odobrenje izdavanja). Stručno vijeće svoju odluku (obrazac 1 i 2) dostavlja čelniku sastavnice.
 • Odgovorna osoba (čelnik/ca sastavnice) dužna je u propisanom roku dostaviti stvarne potrebe za nabavom roba i usluga (tj. objediniti sve zahtjeve, obrasce 1 i 2) voditelju Službe za izdavaštvo elektronskom poštom.
 • Iskazane potrebe služe kao podloga za izradu financijskog plana, odnosno plana nabave, kao sredstva izvršenja financijskog plana, te nakon definiranja financijskog plana i plana nabave naknadne zahtjeve neće biti moguće realizirati.
 • Voditelj Službe za izdavaštvo pisanim prijedlogom objedinjuju sve zaprimljene iskazane potrebe za nabavom s pripadajućim podacima i upisuje podatke u obrazac F50-06 (najkasnije do 1. srpnja).
 • Prijedlog plana izdavačke djelatnosti priprema i izrađuje Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu u suradnji sa Službom za izdavaštvo te prosljeđuje Senatu najkasnije do kraja kalendarske godine.
 • Nastavnik (autor) dužan je dostaviti Službi za izdavaštvo sljedeće:
  • rukopis predloženog djela (jedan neuvezani tiskani primjerak i jedan primjerak u elektroničkom obliku).
  • dopuštenje izvornog izdavača za prijevod (ako se radi o prijevodu).

Rukopis se dostavlja na mail: izdavastvo@unidu.hr

Rukopis se dostavlja najkasnije do 1. ožujka.

 • Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu imenuje 3 recenzenta te šalje rukopis na recenziju. Po primitku pozitivnih recenzija, Povjerenstvo upućuje Senatu prijedlog izdavanja djela, na temelju kojeg Senat Sveučilišta u Dubrovniku donosi konačnu odluku o objavljivanju.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis