Javno predavanje izv. prof. dr. sc. Marije Benić Penava na Universidad de Magallanes Punta Arenas u Čileu

Uz predavanja studentima smjera Turizam na Sveučilišta Magallanes,  naša profesorica Marija Benić Penava održala je 2. prosinca 2022. predavanje o uzrocima iseljavanja Hrvata u Južnu Ameriku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Predavanje u velikom amfiteatru na Universidad de Magallanes u Punta Arenasu bilo je namijenjeno akademskoj zajednici i otvoreno za širu javnost. Bili su prisutni brojni pripadnici hrvatske dijaspore, a nakon predavanja uslijedilo je prigodno druženje u Hrvatskom domu u centru Punata Arenasa na poziv uprave Club-a Croata de Punta Arenas.

Više dostupno na linkovima:

http://www.umag.cl/vcm/?p=59854 

https://m.facebook.com/clubcroatapuntaarenas/photos/a.527818960705710/2459794104174843/?type=3&source=48&__tn__=EH-R

Predhodni članakNATJEČAJ – redoviti profesor u trajnom zvanju; polje ekonomija
Slijedeći članakJavno predavanje izv. prof. dr. sc. Marije Benić Penava na Universidad de Magallanes Punta Arenas u Čileu