OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za DNŽ

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

objavljuje

OGLAS

za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2023./2024. godini
I.

                                    Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Imati najmanje srednju stručnu spremu

2. Da znaju jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča minimalno razine B2 prema stupnjevima

    Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru

3. Prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita

4. Biti državljanin zemlje članice EU

5. Potpisati Ugovor o cjeloživotnom obrazovanju

II.

Seminar organizira  i nastavu izvodi Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik. Početak održavanja seminara za turističke vodičeDubrovačko-neretvanske županije predviđen je 16. listopada 2023.

III.

Cijena stručnog ispita za turističke vodiče (opći i posebni dio) iznosi 879,29 EUR/6.625,00 kn. U cijenu je uključen jedan strani jezik.

Cijena stručnog ispita uključuje troškove izvođenja seminara, troškove polaganja ispita (uključena tri ispitna roka), ispitne materijale i izdavanje uvjerenja.

Cijena stručnog ispita (opći i posebni dio) za alumne Sveučilišta u Dubrovniku iznosi 789,70 EUR/5.950,00 kn.

Cijena stručnog ispita za kandidata koji polaže samo Opći dio ispita iznosi 530,89 EUR/4.000,00 kn.

Cijena stručnog ispita za kandidata koji je prethodno završio Seminar za voditelje poslovnice na Sveučilištu u Dubrovniku iznosi 656,98 EUR/4.950,00 kn.

Cijena stručnog ispita za kandidata koji polaže samo Posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče iznosi 351,71/2.650,00 kn.

IV.

Seminar je moguće uplatiti u dva jednaka obroka isključivo ako je  polaznik fizička osoba, i to prvi obrok prilikom upisa, a drugi najkasnije prije početka prvog ispitnog roka. Ako seminar uplaćuje pravna osoba, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa.

V.

Elektronske prijave kandidata primaju se od 22. rujna do 5. listopada 2023.

Upisi na Seminar organizirat će se u razdoblju od 6. do 13. listopada 2023. Podaci za uplatu su:Sveučilište u Dubrovniku, račun: HR0823400091110135015 s obveznim pozivom na broj: 6615193-20-41.

Detaljne informacije o seminaru nalaze se na internetskoj podstranici Sveučilišta: Tečaj za turističkog vodiča. Sve dodatne informacije možete zatražiti na: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, tel.(020 445909), gđa. Sabina Ćimić; e-mail: ekonomija@unidu.hr

VI.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja seminara u slučaju malog broja polaznika.

Predhodni članakPrijave za upis na tečajeve stranih jezika
Slijedeći članakNATJEČAJ – nastavno radno mjesto predavača, humanističke znanosti